7. klase | Neklātiene | kods 23011113 | Pamatizglītības otrais posms |

Pamatizglītības otrā posma programma

7. klase | Neklātiene | kods 23011113 |

Otrā posma pamatizglītības programma tiek īstenota trīs gadu laikā. Izglītojamie apgūst 7. klases, 8.klases un 9. klases, mācību priekšmetus atbilstoši iepriekš iegūtajai izglītībai (pēdējā liecība par pārcelšanu nākamajā klasē).

Mācības notiek divas dienas nedēļā klātienē un viena diena attālināti pēc skolā izstrādāta stundu saraksta.

7. klase                                                              

Latviešu valoda
Svešvaloda I, svešvaloda II
Sociālās zinības
Latvijas un pasaules vēsture
Vizuālā māksla
Mūzika
Literatūra
Teātra māksla
Ķīmija
Fizika
Bioloģija
Ģeogrāfija
Matemātika
Dizains un tehnoloģija
Datorika
Inženierzinības
Sports un veselība

Izglītojamie iegūst vērtējumu, nokārtojot ieskaites katrā mācību priekšmetā. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība, kurā veiktie ieraksti apliecina pamatizglītības programmas daļas apguvi.

Par pamatskolas izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību un sekmju izrakstu.

Konsultācijas iespējams saņemt, rakstot e-pastu: davv@dobele.lv vai zvanot pa tālr.: +371 63781303 vai +371 27835684