Personu uzņemšana notiek, pamatojoties uz šādiem
personu iesniegtajiem dokumentiem:

Uzņemšanas komisijai uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Profesionālās izglītības programmās:

 1. iesniegums adresēts skolas direktoram (aizpilda skolā).
 2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un pielikuma “Sekmju izraksts” kopija,
  uzrādot dokumentu oriģinālu vai liecība;
 3. medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās
  kartes (veidlapa Nr.027/u)). ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
 4. četras fotogrāfijas (3×4 cm).
 5. konta numurs.

Vispārizglītojošā virziena izglītības programmās (10.-12. klasei tālmācība):

 1. iesniegums adresēts skolas direktoram (aizpila skolā).
 1. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un pielikuma “Sekmju izraksts” kopija,
  uzrādot dokumentu oriģinālu vai liecība par apgūto izglītības programmas daļu;
 2. medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u);
 3. divas fotogrāfijas (3×4 cm).