Pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) programmas (neklātienei) (kods 21011113)

Pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) programmas (neklātienei) (kods 21011113)

Otrā posma pamatizglītības programma tiek īstenota trīs gadu laikā. Izglītojamiem ir iespēja iestāties 7.vai 8., vai 9., atbilstoši iepriekš iegūtajai izglītībai (pēdējā liecība par pārcelšanu nākamajā klasē).

Programma dod iespēju iegūt pamatskolas izglītību no 14 gadu vecuma līdz neierobežotam vecumam.

Programmā iekļauti pamatskolas posmā apgūstamie mācību priekšmeti. Programmā nav iekļauti: sports, mājturība un tehnoloģijas.

Mācības notiek divas dienas nedēļā pēc skolā izstrādāta stundu saraksta.

Izglītojamie iegūst vērtējumu, nokārtojot ieskaites katrā mācību priekšmetā. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība, kurā veiktie ieraksti apliecina pamatizglītības programmas daļas apguvi.

Par pamatskolas izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību un sekmju izrakstu.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 27835684