Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

Kādēļ izvēlēties mācīties DAVV?

macibu-vide

Mācību vide

talakizglitiba

Tālākizglītība

prakse

Prakse
mācību laikā

sporta

Dalība sporta
pasākumos

konkuretspeja

Konkurētspēja

programmas

Plašs profesionālo
programmu klāsts

aprikojums

Mūsdienīgs telpu
tehniskais aprīkojums

ekskursijas

Iespēja doties
ekskursijās

Karjeras attīstības atbalsta mērķi un uzdevumi

Atbalsts

Sniegt karjeras atbalsta pasākumus DAVV izglītojamajiem.

Mācību spēks

Veicināt un attīstīt indivīda karjeras vadības prasmes visa cilvēka mūža garumā.

Mācību spēks

Profesionālās izglītības pievilcības un prasmju izcilības veicināšana.

Mācību spēks

Profesionālās izglītības pievilcības un prasmju izcilības veicināšana

Atbalsts

Zināšanu pamats veiksmīgām izglītības turpinājumam, pārejot uz nākamo izglītības līmeni un darba tirgu

Mācību spēks

Veicināt un attīstīt indivīda karjeras vadības prasmes visa cilvēka mūža garumā.

Mācību spēks

Darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana.

Mācību spēks

Perspektīvo Dobeles uzņēmējdarbības virzienu iepazīšana.

2020./21.mācību gads 1.semestris

Karjeras attīstības pasākumu plāns

Katru pusgadu skola izvērtē valsts piedāvājums, kā var attīstīt izglītojamo spējas un prasmes. Tāpēc katru pusgadu mēs mainām skolas piedāvāto attīstības plānu.

Karjeras konsultāciju laiki

DAVV Karjeras konsultants
Indra Sproģe

Trešdienās no 15.20-17.00
DAVV, 102. kabinets
Katoļu iela 1, Dobele

DJIVC Karjeras konsultants
Laine Sproģe

Brīvības iela  23, DOBELE, LV – 3701
*Individuālajām karjeras konsultācijām pieteikties iepriekš
Sazinoties par tālruni – 63722362

Skolēnu
pašpārvalde

  • Vai vēlies attīstīt savas līdera un komandas prasmes?
  • Vēlies iepazīties un atrast līdzīgi domājošus draugus?
  • Vēlies padarīt savu ikdienu krietni interesantāku?
  • Vēlies izteikt savu viedokli un būt līdzatbildīgs par to, kā uzlabot izglītojamo skolas dzīvi?

Tad pievienojies Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes kolektīvam!

Mēs Atrodamies Dobelē, Katoļu ielā 1