Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

DAVV priekšrocības

macibu-vide

Mācību vide

talakizglitiba

Tālākizglītība

prakse

Prakse
mācību laikā

sporta

Dalība sporta
pasākumos

konkuretspeja

Konkurētspēja

programmas

Plašs profesionālo
programmu klāsts

aprikojums

Mūsdienīgs telpu
tehniskais aprīkojums

ekskursijas

Iespēja doties
ekskursijās

Pats svarīgākais ir izprast profesijas būtību

Profesionālā izglītība, piedāvājot praktiskas zināšanas, prasmes un atbalstu un palīdzot izvēlēties piemērotāko profesiju un attīstīties tajā, veicina cilvēka ceļu uz sekmīgu profesionālo karjeru.

DAVV attīstīsi savas profesionālās prasmes un iemācīsies:

uzturēt pozitīvu paštēlu

novērtēt un pilnveidot sniegumu

droši sniegt informāciju par sevi un karjeras pieredzi

ātri un kvalitatīvi atrast informāciju par darba iespējām

veiksmīgi veidot SAVAS karjeras vīziju

patstāvīgi izvirzīt, kontrolēt un īstenot ikvienu mērķi

patstāvīgi izstrādāt un īstenot savas profesionālās attīstības plānu

veiksmīgi sadarboties profesionālā mērķa sasniegšanai

2023./24.mācību gada

profesionālo iemaņu attīstības pasākumu plāns

DAVV augstu vērtē un atbalsta izglītojamo profesionālo iemaņu attīstību, lai, piešķirot kvalifikāciju, nodrošinātu viņu veiksmīgu pāreju no izglītības iestādes uz darba tirgu. Tāpēc DAVV katru gadu rūpīgi izvērtē, kādos pasākumos, vieslekcijās vai meistarklasēs attīstīt izglītojamo spējas un prasmes viņu izvēlētajā profesijā.

DAVV ir īpaši svarīgi ikvienam izglītojamajam nodrošināt praktiskus apmācības pasākumus, kuros izglītojamie teorijā iegūtās iemaņas var piemērot un stiprināt reālā darba vidē.

Profesionālo iemaņu attīstības atbalsts un karjeras konsultācijas jauniešiem

DAVV Projektu konsultants
Astra Vidiņa

Konsultācijām pieteikties iepriekš
Sazinoties par tālruni – +371 63700196
Katoļu iela 1, Dobele

DJIVC Karjeras konsultants
Laine Sproģe

Brīvības iela  23, DOBELE, LV – 3701
*Individuālajām karjeras konsultācijām pieteikties iepriekš
Sazinoties par tālruni – 63722362

Skolēnu
pašpārvalde

  • Vai vēlies attīstīt savas līdera un komandas prasmes?
  • Vēlies iepazīties un atrast līdzīgi domājošus draugus?
  • Vēlies padarīt savu ikdienu krietni interesantāku?
  • Vēlies izteikt savu viedokli un būt līdzatbildīgs par to, kā uzlabot izglītojamo skolas dzīvi?

Tad pievienojies Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes kolektīvam!

Nāc mācīties un esi viens no DAVV!

Ko stāsta medijos par DAVV

DAVV atrodas