DAVV īsteno Erasmus+ projekta “Sasniedz vairāk. Prakse ārzemēs” aktivitātes.

DAVV īsteno Erasmus+ projekta “Sasniedz vairāk. Prakse ārzemēs” aktivitātes.

Divi izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” 2. kursa audzēkņi un divas skolotājas 15. maijā devās uz Portugāli, lai uzlabotu savas profesionālās kompetences un izpratni par Eiropas savienības sociālajiem un kultūras aspektiem. 🤩

#ErasmusPlusLV