Dokumentu iesniegšana izglītības programmās 2021./22. m. gadam.

Dokumentu iesniegšana izglītības programmās 2021./22. m. gadam.

 • Post comments:0 Comments

No 1. jūnija sākas pieteikšanās un dokumentu iesniegšana mācībām profesionālās un vispārizglītojošās izglītības programmās. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mājas lapā www.davv.lv ir iespēja pieteikties mācībām elektroniski. Bet personu uzņemšana notiek, pamatojoties uz šādiem personu iesniegtajiem dokumentiem klātienē.

Personas, stājoties DAVV, iesniedz uzņemšanas komisijai šādus dokumentus:

✅ mācībām Profesionālās izglītības programmās:

 1. iesniegums adresēts Skolas direktoram (aizpilda skolā).
 2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un pielikuma “Sekmju izraksts” kopija, uzrādot dokumentu oriģinālu vai liecība;
 3. medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)) ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
 4. četras fotogrāfijas (3×4 cm).
 5. konta numurs.

✅mācībām Vispārizglītojošā virziena izglītības programmās (10.-12. klasei tāmācība, neklātiene):

 1. iesniegums adresēts Skolas direktoram (aizpila skolā).
 2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un pielikuma “Sekmju izraksts” kopija, uzrādot dokumentu oriģinālu vai liecība par apgūto izglītības programmas daļu;
 3. medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u);
 4. divas fotogrāfijas (3×4 cm).

✅ mācībām Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.) izglītības programmā neklātienē:

 1. iesniegums adresēts Skolas direktoram (aizpilda skolā).
 2. liecība par apgūto izglītības programmas daļu;
 3. medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u);
 4. divas fotogrāfijas (3×4 cm).

Dokumentu iesniegšana ir bez maksas.

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus jāiesniedz klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos un drošības norādījumus.

To iespējams izdarīt katru darba dienu, sākot ar 01. jūniju  no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00, vēršoties  

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā, 2. stāvā, kancelejā.

Ja rodas vēl kādi jautājumi, droši zvaniet vai rakstiet e-pastu.

☎️. +371 63781303 📲.  +371 28373841

 📨  davv@dobele.lv

 
 

Atbildēt