Informācija par testēšanas kārtību!

Informācija par testēšanas kārtību!

  • Post comments:0 Comments

Klātienes mācību procesā varēs piedalīties izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts (testēšana notiks katru nedēļu).

*MK noteikumi Nr.360 šobrīd nosaka:

40.2 Klātienē izglītības procesā un tā nodrosināšanā var piedalīties personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai (sertifikāti jauzrāda 1. septembrī audzinātājam vai skolas māsai).*

Testēšana:

26.augustā siekalu testa nodošana skolā (no plkst. 8.00-16.00) – izglītojamajiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un kuri nedzīvos dienesta viesnīcā; darbiniekiem un pedagogiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. !

31.augustā izglītojamo iebraukšana un eksprestestēšana dienesta viesnīcā. (No plkst.12.00-20.00 Katoļu ielā 3).

1.septembrī iknedēļas siekalu testu nodošana skolā visiem skolas izglītojamajiem (arī dienesta viesnīcā dzīvojošajiem), darbiniekiem un pedagogiem, kuriem nav pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts. Testu nodošana no plkst 8.00-9.30 (esprestestēšana tiem, kas iebrauc dienesta viesnīcā) un plkst.12.20-17.00 pie skolas māsas (plkst.10.00 svinīgais pasākums skolas pagalmā, pēc tam klases stunda-tajā laikā testēšana nenotiek).

Tiem izglītojamajiem, kuriem ir pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts, ierodoties skolā, tas jāuzrāda skolas māsai.

Atbildēt