Noslēgušās Erasmus+ projekta ”Sasniedz vairāk.Prakse ārzemēs” aktivitātes!

Noslēgušās Erasmus+ projekta ”Sasniedz vairāk.Prakse ārzemēs” aktivitātes!

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas (DAVV) misija ir sekmēt ikviena izglītojamā un skolotāja iespējas pilnveidoties un kļūt par radošu, brīvu, harmonisku, uzņēmīgu, patstāvīgu un uz pozitīvu saskarsmi orientētu personību, kura ir spējīga atrast savu identitāti mainīgajos apstākļos un veiksmīgi konkurēt Latvijas un Eiropas darba tirgū.

Lai nodrošinātu savas organizācijas attīstību, izglītojamo un skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanu un padziļinātu izpratni par Eiropas savienības sociālajiem un kultūras aspektiem, laika posmā no 2023. gada 1. oktobra līdz 2024. gada 30.septembrim Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola (DAVV) īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektu Nr.2023-1-LV01-KA122-VET-000120244 ar nosaukumu Sasniedz vairāk. Prakse ārzemēs.

Projektā paredzētās aktivitātes – īstermiņa mācību mobilitāte audzēkņiem un “Ēnošana darbā” skolotājiem Vācijā no 2024. gada 4. maija līdz 19. maijam un Portugālē no 2024. gada 15. maija līdz 30.maijam.

Lai nodrošinātu vienādas iespējas visiem izglītojamajiem, neatkarīgi no viņu sociālā stāvokļa, valodas prasmēm un finanšu pratības, katrā mobilitātes vilnī audzēkņus pavadīja persona, kura palīdzēja tikt galā ar dažādām krīzes situācijām, ja tādas izveidojās.

Projekta dalībniekiem pirms mobilitātes un mobilitātes laikā bija iespēja mācīties vai uzlabot saziņai nepieciešamo svešvalodu, izmantojot OLS valodu rīku.

DAVV sadarbojās ar divām organizācijām, lai īstenotu mācību mobilitātes divas aktivitātes – īstermiņa mācību mobilitāti audzēkņiem un “Ēnošanu darbā” skolotājiem.

2 mācību programmas “Autotransports”  izglītojamie piedalījās mācību mobilitātē un 1 skolotājs darba vērošanas aktivitātē Vācijā, sadarbībā ar organizāciju VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH. Organizācija VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH ir ar 25 gadu pieredzi kā partnerorganizācija ERASMUS + projektos, gadā viņi uzņem 1500 dalībnieku. Organizācija atrodas Vācijā, Saxony reģionā.

 2 mācību programmas ”Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamie piedalījās mācību mobilitātē un 1 skolotājs darba vērošanas aktivitātē Portugālē, sadarbībā ar organizāciju ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE. Organizācija ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE ir ar 11. gadu pieredzi kā partnerorganizācija ERASMUS + projektos un ir uzņēmusi vairāk kā 20 000 dalībnieku. Organizācija atrodas Portugālē, Braga reģionā.

Izglītojamajiem, kuri piedalījās mobilitātē, bija iespēja apgūt savas izvēlētās profesijas mācību programmas daļu ārzemēs.   

2 mācību programmas “Autotransports”  izglītojamie apguva daļu no mācību programmas moduļa “Demontāža un montāža”, bet  2 mācību programmas ”Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņiem daļu no mācību programmas moduļa “Ēdienu gatavošanas tehnoloģija”.

Ar izglītojamo, skolu un uzņemošo organizāciju tika  slēgts mācību līgums, kurā vienojās par mācību  programmas daļas apjomu un saturu, kāds tiks apgūts mobilitātes laikā, ņemot vērā esošo mācību programmu. Katrs izglītojamais, kurš īstenoja mācību mobilitāti, saņēma arī Europass mobilitātes apliecinājumu, iegūtās pieredzes apstiprināšanai.

Skolotāji, piedaloties aktivitātē “Ēnošana darbā”, ieguva informāciju par jaunām iekārtām un   tehnoloģiskiem risinājumiem, kā arī jaunas idejas un metodes mācību procesam savā specialitātē.

Šis idejas tiks izmantotas plānojot konkrētas profesijas attīstību, materiāltehniskās bāzes uzlabošanu un skolotāju profesionālās pilnveides nepieciešamību, lai uzlabotu audzēkņu konkurētspēju Latvijas un Eiropas darba tirgū.

Izglītojamajiem un skolotājiem brīvajā laikā bija iespēja piedalīties kultūras programmā, kuras laikā viņi vairāk uzzināja par uzņemošās organizācijas valsts pilsētas vēsturi, kultūras un sociālajiem aspektiem.

Projekta dalībnieki Vācijā viesojās BMW rūpnīcā, apskatīja Berlīni un  Leipcigu, savukārt, dalībnieki Portugālē viesojās Porto, Ponte de Lima, Viana do Castelo un Braga.