Publicēts: 31.05.2023.
Atjaunināts: 15.06.2023.

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – http://davv.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Fona un priekšplāna krāsām nav pietiekamas kontrasta attiecības;
  • Saitēm nav saskatāma nosaukuma;
  • Virsraksta elementi nav secīgi dilstošā secībā;
  • Nav iespējama teksta izmēra tālummaiņa;
  • Nav satura, kas kustas, mirgo un zibsnī;
  • Nav satura multimediālas alternatīvas (audio, video);
  • Daļēja tekstu alternatīva attēlos;
  • Daļēja tastatūras piekļuve.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

http://davv.lv/davv-lv_izvertesanas_protokola_veidlapa_2023-davv-3/

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar DAVV – davv@dobele.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: davv@dobele.lv

Tālrunis: +37126175659

Adrese: Katoļu iela 1, Dobele, LV-3701

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir [atbildīgais departaments iestādē].

E-pasts: davv@dobele.lv

Tālrunis: +371 63781303

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.05.2023. Atkārtoti tas pārskatīts 15.06.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja: Romāns Griškevičs, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas direktors.