Programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros viesojāmies Rundāles pilī!

Programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros viesojāmies Rundāles pilī!

  • Post comments:0 Comments

14. septembrī programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros DAVV 1.kursa frizieru grupas izglītojamajām kopā ar grupas audzinātāju bija iespēja apmeklēt Rundāles pili un pils parku – Franču dārzu.

Radošā un interaktīvā veidā, izmantojot muzeja krājumu un praktiskus uzdevumus, izglītojamās guva priekšstatu par nacionālajām kultūrvērtībām, pilnveidoja zināšanas kulturaloģijā,  literatūrā, etiķetē, kā arī profesionālajos priekšmetos

Izglītojamajiem šis apmeklējums deva iespēju paplašināt redzesloku, gūt pozitīvas emocijas, izjust mākslas pasauli un iekļauties tajā. Iegūtās zināšanas un pieredze noderēs arī mācību procesā, īpaši kulturoloģijas, literatūras stundās, ka arī veidos izglītojamo estētisko redzējumu un kultūrizpratni.

Atbildēt