Programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros viesojāmies Ventspilī!

Programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros viesojāmies Ventspilī!

  • Post comments:0 Comments

1.jūnijā kultūrizglītības programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros mūsu skolas 2.kursa datorsistēmu tehniķi, 2.kursa automehāniķi un pedagoģes Laila Sproģe un Svetlana Belova devās uz Ventspils Digitālo centru un Ventspils planetāriju un observatoriju.

Ventspils digitālā centra darbnīcā izglītojamie, jauno mediju mākslas un dizaina speciālista vadībā, iepazina mūsdienu audiovizuālajā makslā aktuālo trīs dimensiju mākslas aspektu. Izglītojamajiem tika demonstrēti mākslas darbu piemēri, kur dažādu mērķu sasniegšanai izmantoti 3D objekti.

Izglītojamajiem bija iespēja praktiski darboties vienā no divām jomām: ”Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” vai ”Oriģināla 3D mākslas objekta izveide”.

Ventspils observatorijā un planetārijā izglītojamie klausījās izglītojošu, populārzinātnisku lekciju, kas tiek vizualizēta uz planetārija kupola.

Atbildēt