Datorsistēmu tehniķis

Datorsistēmu tehniķis

Mācību ilgums:  4 gadi

Iepriekšējā izglītība: pamata

LKI līmenis: 4.

Izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītībukas dod iespēju iestāties augstskolā.

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

EIKT pamatprocesi un darbu veidi
EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
Vienkāršu algoritmu izstrāde
Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
Datortehnikas komplektēšana un montāža
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
Biroja tehnikas apkope un remonts
Serveru izvēle un uzstādīšana
EIKT drošības politikas veidošana
Latviešu valoda I un Literatūra I
Matemātika I
Svešvaloda I (B2)
Sports
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis) u.c.

Prakses iespējas:

  • Dobeles pilsētas un Dobeles novada uzņēmumos,
  • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada uzņēmumos,
  • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

Papildus iespējas:

  • Ir iespēja saņemt stipendiju. 
  • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841

Vairāk par uzņemšanas noteikumiem lasi šeit