Lietvedis

Lietvedis

Mācību ilgums:          1 gads

Iepriekšējā izglītība : vidējā

LKI līmenis: 3.

Izglītības dokuments: profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību laikā audzēknis apgūst sekojošus priekšmetus:

Organizācijas darbības pamatprocesi
Biroja darba organizēšana (1.līmenis)
Dokumentēšana
Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis)
Biroja darba organizēšana (2.līmenis)
Korporatīvā komunikācija1
Dokumentu un informācijas aprite (2.līm)
Personāla dokumentu izstrāde un aprite
Dokumentu un arhīva pārvaldība
Lietveža prakse
Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
Grāmatvedības kārtošana1
Personas datu aizsardzība
Sabiedrības un cilvēka drošība
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis)
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.līmenis) u.c.

Prakses iespējas:

 • Dobeles un citu novadu uzņēmumos, pašvaldības iestādēs, nevalstiskajās organizācijās u.c.
 • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.
 • Papildus iespējas:

  • dažādas ārpusstundu aktivitātes,
  • skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

  Kontakttālrunis: 63781303, mob.tālr. 28373841

  Vairāk par uzņemšanas noteikumiem lasi šeit