Pavārs

Pavārs

Mācību ilgums:          4 gadi

Iepriekšējā izglītība: pamata

LKI līmenis: 4.

Izglītības dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolā

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatpricipi
Pašontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā
Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
Ražošanas darba organizācija (1.līmenis)
Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde
Produktu un izstrādājumu uzglabāšana
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija (1.līmenis)
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija (2.līmenis)
Ēdienkartes izveide
Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve
Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide
Ražošašanas darba organizācija (2.līmenis)
Profesionālā saziņa svešvalodās
Pavāra palīga prakse
Prakses modulis / Prakse
Matemātika I
Latviešu valoda I un Literatūra I
Svešvaloda I (B2)
Sports
Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana
Maizes gatavošanas un cepšanas pamati
Banketa plānošana
Banketa norises uzraudzība
Galda kultūra un etiķete
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis) u.c.

Prakses iespējas:

  • Dobeles pilsētas un Dobeles novada ēdināšanas uzņēmumos,
  • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada ēdināšanas uzņēmumos,
  • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

Papildus iespējas:

  • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841

Vairāk par uzņemšanas noteikumiem lasi šeit