Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Mācību ilgums:          4 gadi

Iepriekšējā izglītība:   pamata

Profesionālās kvalifikācijas līmenis 3.

Izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītībukas dod iespēju iestāties augstskolā.

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

Valodās un komunikatīvās zinībās:

 • latviešu valodu;
 • pirmo svešvalodu (angļu);
 • otro svešvalodu (krievu).

Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības;

 • matemātiku;
 • informātiku;
 • fiziku;
 • ķīmiju

Sociālās zinības un kultūrizglītība:

 • ekonomiku;
 • Latvijas un pasaules vēsturi;
 • literatūru.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • tūrisms un viesmīlība;
 • viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija;
 • saimnieciskā dienesta darba organizācija;
 • viesu apkalpošana;
 • bāra serviss;
 • ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
 • kalkulācija un uzskaite;
 • lietvedība;
 • ēdienkartes plānošana un sastādīšana;
 • komerczinību pamati;
 • ēdināšanas uzņēmumu iekārtas un inventārs;
 • ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija;
 • sanitārija un higiēna;
 • sabiedrības un cilvēka drošība (ietverta veselības mācība);
 • kustību un runas kultūra;
 • pārtikas produktu zinības;
 • telpu un vides dizains;
 • lietišķā (vācu) valoda;
 • saskarsme;
 • prakse.

Praktiskie darbi:

 • ēdienu gatavošanā;
 • viesnīcā;
 • viesu apkalpošanā.

Sports

Prakses iespējas:

 • Dobeles pilsētas un Dobeles novada viesmīlības pakalpojumu uzņēmumos,
 • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada viesmīlības pakalpojumu uzņēmumos,
 • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

Papildus iespējas:

 • Prakse ārzemēs. (Vācijā, Bonnā darbā iekārtošanās birojs)
 • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841