ESF projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva               pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”

ESF projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”

Projekta ietvaros gūta profesionālā pilnveide semināros un stažēšanās pasākumos

 • 2019.gada 10.un 11.decembris Master treining intensīvais kurss“Efektīvs vadītājs” (16 stundas) 3 semināru cikls  “Mentorings – efektīvs atbalsts jaunajiem pedagogiem
 • 04.12.2019., Rīgā,  “Baltijas Datoru Akadēmija” “Modernās tehnoloģijas mācību procesa pilnveidē”
 • 06.11.2019., “Mentoringa psiholoģiskie aspekti”
 • 26.10.2019., “Mentoringa pedagoģiskie aspekti”
 • 2019.23.10, 13.11 un 4.12. profesionālās kompetences pilnveides kursi ”Emocionālā inteliģence izglītībā” (36 stundas)  5 pedagogi
 • 2019.gada 8.-9.novembris seminārs skaistumkopšanas nozarē  “Skaistumkopšana – veselības saglabāšana un atjaunošana” (16 stundas)
 • “Efektīva komunikācija”  (16 stundas)  2 pedagogi
 • Nākotnes darba skatuve. Intelekts. Radošums” 2 pedagogi
 • nozaru pedagogiem “Rudzu maizes gatavošanas meistraklase” (8 stundas).
 • seminārs pārtikas ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu nozaru pedagogiem “Jauni risinājumi konditorejas izstrādājumiem” ” (8 stundas).
 • 2019.gada 11.- 12 aprīlis Profesionālās kompetences pilnveides seminārs auto transporta un metālapstrādes nozarēs „Auto šodien un rīt”. 2 pedagogi
 • 2019.gada 19.-20.marts Profesionālās kompetences pilnveides kursi „Cilvēks ar invaliditāti mācību procesā-jauns izaicinājums, smaga problēma, parasta ikdiena, patīkams izņēmums vai ….” 
 • 13.2019.gada 1.februāris Profesionālās kompetences pilnveides seminārs tūrisma nozarē  “Tūrisma attīstība Latvijā” 2 pedagogi
 • 2018.gada 25.septembris Profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Mūsdienu izglītības vadības psiholoģiskie aspekti. Stresa vadība.”4 pedagogi
 • 2018.gada 5.-6.septembris.Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ēdināšanas pakalpojumu nozarē „Pārtikas ražošanas aktualitātes un inovācijas”2 pedagogi
 • 2018.gada 30.maijs Profesionālās kompetences pilnveides seminārs viesmīlības nozarē „Kokteiļu pasaule”
 • Trīs semināru cikls  “Andragoģija – pieaugušo izglītības principi un prakse”  5  pedagogi
 • 2018. gada 23. augusts Metodiskā materiāla aprobācijas seminārs “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs” 2 dalībnieki
 • ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”(Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros

Trīs pedagogi   stažējušies viesmīlības  un ēdināšanas pakalpojumu programmu  nozarē un saņēmuši apliecību par kvalifikācijas paaugstināšanu 30 stundu apjomā

Skolas direktors  Romāns  Griškevičs laika posmā stažējies  Igaunijā un iepazinis Igaunijas izglītības siatēmas modeli.

Erasmus + projekta “Industrial Internet of Things VET Network (Industriālā lietu interneta profesionālās izglītības un apmācības tīkls) īstenošanai.