Programma “Latvijas skolas soma”

Programma “Latvijas skolas soma”

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” nodrošina skolēniem valsts apmaksātu
iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras
izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par
savu valsti un tās cilvēkiem. Tā ir kompleksa, starpdisciplināra kultūrizglītības programma, kas
katru mācību semestri aptver vairāk nekā 230 000 Latvijas bērnu un jauniešu, sniedzot viņiem
iespēju sastapt kultūru. Programma uzsāka darbību ar 2018./2019. mācību gadu Latvijas valsts
simtgades programmas ietvaros un kopš 2022. gada tiek administrēta Latvijas Nacionālajā
kultūras centrā.

Programma rūpējas, lai visiem skolēniem, kas klātienē apgūst pamata un vidējās vispārējās un
profesionālās izglītības programmas, regulāri pieejamas kvalitatīvas, profesionāli veidotas
kultūras norises, kas atklāj Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes. Izmantojot
kultūras norises kā resursu, mācīšanās kļūst jēgpilnāka un personiskāka.

“…tādi cilvēki, kas nelieto kultūru un mākslu, nepastāv vispār. Tā vienkārši veidotas mūsu smadzenes – bez mākslas un kultūras cilvēks principiāli nevar eksistēt. Tas, ka cilvēks reizēm nepamana to, ka kultūra ir visapkārt, ir cits jautājums. Mēs jau arī nepamanām, ka elpojam gaisu, kamēr galvā kāds neuzliek celofāna maisiņu!” 
Rūta Muktupāvela, LKA rektore, profesore 


Skolēni iepazīst desmit kultūras nozares – mūziku, teātri, deju, cirku, vizuālo mākslu, kino,
arhitektūru, dizainu, kultūras mantojumu, literatūru un grāmatniecību. Svarīgi, lai izvēlētās
kultūras norises sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un
sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūmācību saturu.

Vairāk informācijas par projektu var lasīt vietnē

Izglītībā kultūras norišu iepazīšana:

 • sekmē izglītības satura apguvi, veicinot skolēnu interesi un motivāciju mācīties;
 • pozitīvi ietekmē skolēnu emocionālo labsajūtu un mentālo veselību;
 • dažādo informācijas ieguves veidus (piem., alternatīva un / vai papildinājums drukātām grāmatām utt.);
 • veicina sadarbību ar ģimenēm, parādot mūsdienīgu mācību procesu un sniedzot pieeju kultūras norisēm Latvijā;
 • paaugstina skolotāju kultūras kompetenci, veicina viņu sadarbību savstarpēji un izglītības iestādes līmenī.

Kultūras nozarē programma:

 • sekmē jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai;
 • paaugstina radošo profesionāļu nodarbinātību;
 • nodrošina regulāru pieprasījumu pēc kultūras norisēm, t.sk., līdz šim neizmantotos laika segmentos;
 • veido pieredzējušu nākotnes auditoriju, ceļot kopējo kultūras patēriņa līmeni.

Programmas norisei kopumā un izglītības iestādes līmenī jānodrošina šādi pamatprincipi:

 • visu skolēnu iesaiste, nodrošinot līdztiesīgumu kultūras norišu pieejamībā;
 • tradicionālo kultūras vērtību un laikmetīgās kultūras un mākslas norišu līdzsvars;
 • saikne ar tiešo mācību saturu un procesu, lai sekmētu nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšanu;
 • kultūras un izglītības profesionāļu sadarbība.

Plašāka informācija par programmu “Latvijas skolas soma” atrodama mājaslapā www.latvijasskolassoma.lv.

Programmas “Latvijas skolas soma” rokasgrāmata.

Informācijas avots projekta tīmekļa vietne