Kultūrizglītības programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros DAVV apmeklē Rīgas Motormuzeju un Mākslas galeriju ”Nester Custom”!

Kultūrizglītības programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros DAVV apmeklē Rīgas Motormuzeju un Mākslas galeriju ”Nester Custom”!

15.novembrī kultūrizglītības programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros 1.kursa automehāniķi kopā ar pedagogu Raivi Ķipsni apmeklēja Rīgas Motormuzeju un Mākslas galeriju ”Nester Custom”!

Nodarbības mērķis iepazīt auto uzbūves attīstību, izcilos atklājumus, sava laika tradīcijas un pārliecības, spilgtas personības.

 Ieguvums – jaunas zināšanas par auto industriju un tās vēsturi. Noderīgi uzzināt faktus un notikumus, kuri izmainījuši auto industrijas attīstību dažādos vēstures laika posmos un tās ietekmi uz citām zinātnes nozarēm un pasauli kopumā. Iespēja veicināt radošo iztēli apmeklējot “Nester Custom” metāla mākslas galeriju, smelties iedvesmu un apzināties, kā vēl lietderīgam nolūkam var izmantot dažādus “nokalpojušus” materiālus, kas bieži vien ir sastopami auto mehāniķu darba vidē. Šos ieguvumus izglītojamie minēja audzinātājam pēc muzeja apmeklējuma.  Tika pilnveidotas zināšanas auto uzbūvē, vēsturē un kulturoloģijā.