Kultūrizglītības programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros DAVV apmeklēja Latvijas Nacionālo vēstures muzeju!

Kultūrizglītības programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros DAVV apmeklēja Latvijas Nacionālo vēstures muzeju!

23.novembrī kultūrizglītības programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros 4.kursa datorsistēmu tehniķi kopā ar pedagoģi Lailu Sproģi apmeklēja Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.

Nodarbībā PADOMJU CILVĒKA IKDIENAS DZĪVE iepazinām cilvēku ikdienas dzīvi Latvijas PSR, apzinājāmies sovetizācijas ietekmi uz cilvēka ikdienas dzīvi, saskatījām atšķirības starp dzīvi tā sauktajos padomju laikos un mūsdienās.

Interesi izraisīja dažādi priekšmeti no padomju laikiem, kur varējām minēt, to pielietošanu sadzīvē.

Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja atcerēties mācīto sociālo zinību, vēstures, politikas un ekonomikas stundās.

Diskusijā pēc ekskursijas, ceļā uz mājām, pārspriedām piedzīvoto un dalījāmies ar iespaidiem.