Aizvadīta DAVV un sadarbības partneru tikšanās!

Aizvadīta DAVV un sadarbības partneru tikšanās!

  • Post comments:0 Comments

21. septembrī DAVV norisinājās izglītības iestādes, sadarbības partneru un dažādu nozaru uzņēmēju tikšanās, ar mērķi veicināt un attīstīt savstarpējo sadarbību, darbaspēka kvalitātes ietekmējošo faktoru risināšanā.

Norises sākumā uzrunu klātesošajiem sacīja Dobeles novada Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā Guntis Safranovičs, kam sekoja DAVV direktora Romāna Griškeviča prezentācija par aktualitātēm un plānoto 2023./2024. mācību gadam.

Vēlāk DAVV prakšu vadītājs Valters Sāvičs atskatījās un aizvadīto 2022./2023. mācību gadu, savukārt, DAVV direktora vietniece Astra Vidiņa klātesošos informēja par Darba vidē balstītām mācībām (DVB) un Erasmus+ projektiem.

Pasākumā viesojās arī Latvijas Darba devēju konfederācijas apakšprojekta vadītājs ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Andrejs Bušenko, kurš pastāstīja par projektā sasniegto un Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra (PIUAC) vadītāja Monta Mantrova, kas iepazīstināja viesus ar izglītības piedāvājumu un tā veidošanu uzņēmējiem no PIUAC puses.

Paldies visem, kas ieradās! Uz sadarbību arī turpmāk!

Atbildēt