Aizvadīta Dobeles novada Karjeras diena 2023!

Aizvadīta Dobeles novada Karjeras diena 2023!

  • Post comments:0 Comments

29.martā norisinājās pasākums ‘’Dobeles novada Karjeras diena 2023’’ ar mērķi rosināt izglītojamos iepazīt tālākās izglītības iespējas Dobeles novadā un tā apkārtnē, un veicināt savlaicīgu un apzinātu personīgo lēmumu pieņemšanu par tālāko izglītību!😊

Pasākumu atklāja Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra pedagogs karjeras konsultants Laine Sproģe, kam sekoja svinīga uzruna no Dobeles novada domes priekšsēdētaja vietnieka izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā Gunta Safranoviča un DAVV direktora Romāna Griškeviča.

Lai pasākumā ieradušos kuplo izglītojamo pulku mazliet iekustinātu, sasmīdinātu un sagatavotu tālākām meistarklases nodarbībām, lieliski darbojās improvizatori Andris Podvinskis un Dita Nitiša 👍

Vēlāk izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar DAVV piedāvātajām profesionālās izglītības programmām – viesmīlības pakalpojumu speciālists, pavārs, frizieris, automehāniķis un datorsistēmu tehniķis, kā arī ar citu skolu piedāvātajām mācību programmām!🧐

Paldies jauniešiem par izrādīto interesi DAVV piedāvātajām profesijām! Uz tikšanos uzņemšanā! ☺‼️❕

Paldies DAVV pedagogiem un izglītojamajiem par iesaistīšanos Karjeras dienas norisē!😊

Atbildēt