DAVV norisinājās Publiskās runas konkurss!

DAVV norisinājās Publiskās runas konkurss!

30.janvārī DAVV norisinājās Publiskās runas konkurss, kurā izglītojamajiem bija iespēja runāt par vienu no trīs tēmām:

• U.Bērziņš ‘’Bet kaza kāpa debesīs./Cik reizes dievs nogrūda, tik kaza atkal kāpa’’ ;

• Kr.Barona Dainu skapis – vērtīgākā glabātuve latviešiem;

• Ikviens latvietis savu bērnību var izlasīt J.Jaunsudrabiņa ‘’Baltajā grāmatā’’.

Publiskās runas tika runātas latviešu, angļu un vācu valodās.

Žurijas simpātijas balvu ieguva trīs izglītojamie – 3.kursa friziere Elvisa Daukšte, 2.kursa pavāre Annija Eglīte un 3.kursa frizieris Modris Zvejs!

Paldies žūrijas komisijai – DAVV direktora vietniecei Evitai Liepai-Kuhto , DAVV teātra pulciņa vadītājam Augustam Mešķim, Dobeles novada Centrālās bibliotēkas bērnu un jauniešu literatūras nodaļas vadītājai Brigitai Baumanei, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķei jauniešu un interešu izglītības jautājumos Anitai Celmiņai un rakstniekam Tomam Deimondam Barvidim!☺️

Paldies mācību priekšmetu skolotājiem par jauniešu sagatavošanu un jauniešiem par piedalīšanos!