PAŠPĀRVALDES MĒRĶIS:

 • Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošana;

 • Panākt skolēnu atbildību par mācību darba sasniegumiem un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

 • Pilnveidot skolēnu ikdienas dzīvi skolā.


KAS MĒS ESAM? KAS IR SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE?

Skolēnu pašpārvaldi veido aktīvākie profesionālo programmu izglītojamie. Šo izglītojamo uzdevums ir

 • aizstāvēt izglītojamo intereses;
 • sadarboties ar skolas administrāciju;
 • iesaistīties skolas vides uzlabošanas procesos;
 • iesaistīties skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā.

 

KĀ MĒS DARBOJAMIES?

Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā. Nodarbību laikā tiek izrunāta aktuālā informācija, pārrunātas un izteiktas jaunas idejas skolas dzīves uzlabošanai sadalīti pienākumi tuvākajiem pasākumiem un noteikti termiņi to izpildei.


KĀPĒC PIEVIENOTIES SKOLĒNU PAŠPĀRVALDEI?

 • Ja vēlies attīstīt savas līdera un komandas prasmes, pievienojies!

 • Ja vēlies iepazīties un atrast līdzīgi domājošus draugus, pievienojies!

 • Ja vēlies iemācīties izteikt savu viedokli, pievienojies!

 • Ja vēlies būt līdzatbildīgs par to, kā uzlabot izglītojamo dzīvi skolā, pievienojies!

 • Ja vēlies uzlabot dažādas noderīgas prasmes (organizēt pasākumus, plānot savu laiku, ātri pielāgoties dažādām situācijām u.c.), pievienojies!