Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi no 21.03.2022!

Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi no 21.03.2022!

  • Post comments:0 Comments

Dobeles novadā 2022. gada 21. martā spēkā stājas saistošie noteikumi Nr. 3 ”Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Dobeles novada pašvaldībā”, kas paredz finansiālu palīdzību ģimenēm ar bērniem, kuri iegūst izglītību Dobeles novada izglītības iestādēs.

Saistošie noteikumi nosaka, ka izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Dobeles novada pašvaldībā tiek piešķirti:

1) pašvaldības dibināto vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo pusdienām 100 % apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas šādām izglītojamo kategorijām:

  • visiem 5.- 12. klases izglītojamajiem, kas apgūst vispārējās izglītības programmas;
  • visiem izglītojamajiem, kas apgūst profesionālās vidējās izglītības programmas (ar mācību ilgumu 4 gadi) un arodizglītības programmas (ar mācību ilgumu 3 gadi));
  • visiem izglītojamajiem, kas apgūst obligāto pirmsskolas (5 un 6 gadīgo) izglītības programmu.

2) pašvaldības dibināto vispārējās izglītības izglītojamo brokastīm, pusdienām un launagam 100 % apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas izglītojamajiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu un papildus atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  • daudzbērnu ģimenes aprūpē esoši bērni;
  • ārpusģimenes aprūpes institūcijā ievietoti bērni;
  • audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni;
  • bērni, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Atvieglojumi tiek nodrošināti tikai tiem izglītojamajiem, kas izglītības programmas apgūst klātienes formā!!!

Atbildēt