Kultūrizglītības programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros DAVV apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeja filiāli ‘’Stūra māja’’.

Kultūrizglītības programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros DAVV apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeja filiāli ‘’Stūra māja’’.

5. jūnijā kultūrizglītības programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros 1.kursa viesmīlības pakalpojumu speciālisti un pedagogi apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeja filiāli ‘’Stūra māja’’.

Nodarbības mērķis ir izzināt bijušās Latvijas PSR Valsts Drošības komitejas īslaicīgās izmeklēšanas izolatora telpas kontekstā ar vēsturiskajiem notikumiem.

Mācību priekšmetu programmas, kuras tiks pilnveidotas – literatūra, sociālās zinības un vesture.

Skolēnu atgriezeniskā saite iegūta diskutējot par nodarbības nozīmi mācību procesa pilnveidošanā.

Skolēnu atsauksmes :

I.M. Stūra māja bija kaut kas interesants. Varēja daudz uzzināt , kas noticis un paskatīties, kā dzīvoja cietumā, kādi notikumi bija, no kādiem traukiem ēda. Varēja iedziļināties un padomāt –  mēs sūdzamies par savu dzīvi, kaut agrākos laikos bija daudz sliktāk. Bija ļoti interesanti!

A.V. Stūra māja bija kas neparasts, daudz emociju un jauki pavadīts laiks. Ļoti interesanti bija uzzināt, kā viss notika , kā pret viņiem izturējās. Man patika, jo nekas tāds nebija gaidīts! Tiešām nenožēloju, ka tur aizbraucām.

K.R. Man stūra mājā patika pilnīgi viss, nebija mirklis, kad jutos garlaikota. Tomēr neliku visus 10, jo biju gaidījusi kaut ko vēl trakāku un adrenalīna pilnāku.