Automehāniķis

Automehāniķis

Mācību ilgums:          4 gadi

Iepriekšējā izglītība: pamata

LKI līmenis: 4.

Izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītību, kas dod iespēju iestāties augstskolā.

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

Transportlīdzekļu uzbūves pamati
Atslēdznieka darbi
Demontāža un montāža
Virsbūves detaļu remonta pamati
Riepu maiņa un remonts
Automobiļu apkope un detaļu nomaiņa
Mašīnbūves rasēšanas pamati
Automobiļu šasijas remonts
Automobiļu elektroiekārta un vadību sistēmu remonts
Mikroklimata uzturēšanas sistēmas remonts
Transportlīdzekļu sākotnējā pārbaude
Tehniskā servisa organizācija
Atslēdznieka prakse
Automehāniķa prakse
Sabiedrības un cilvēka drošība (1.,2.līmenis)
Latviešu valoda I un Literatūra I
Matemātika I
Svešvaloda I (B2)
Sports
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
Sociālās zinības un vēsture
Svešvaloda (B1)
Dabaszinības u.c.

Kvalifikācijas prakse:

  • autotransporta uzņēmumos Latvijā

Prakses iespējas:

  • Dobeles pilsētas un Dobeles novada autotransporta uzņēmumos,
  • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada autotransporta uzņēmumos,
  • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

 Papildus iespējas:

  • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841

Vairāk par uzņemšanas noteikumiem lasi šeit