Datorsistēmu tehniķis

Mācību ilgums:         4 gadi

Iepriekšējā izglītība: pamata

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 3.

Izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītībukas dod iespēju iestāties augstskolā.

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

Valodās un komunikatīvās zinībās:

 • latviešu valodu
 • Pirmā svešvaloda (angļu)
 • Otrā svešvaloda (krievu)

Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības;

 • matemātiku
 • informātiku
 • fiziku
 • ķīmiju

Sociālās zinības un kultūrizglītība:

 • ekonomiku
 • Latvijas un pasaules vēsturi
 • litertūru

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • rasēšana;
 • datoru loģika
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
 • elektrotehnika un elektronika;
 • perifērijas ierīces;
 • programmēšanas valodas;
 • operētājsistēmas;
 • lietojumprogrammas;
 • datoru grafika;
 • datorizētā lietvedība;
 • datu bāzes;
 • datoru tīkli;
 • interneta pamati;
 • datorsistēmu uzbūve un tehniskā apkope;
 • palīgprogrammas un utilitas;
 • datoriekārtu ekspluatācija un remonts;
 • profesionālā saskarsme.

Prakses iespējas:

 • Dobeles pilsētas un Dobeles novada uzņēmumos,
 • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada uzņēmumos,
 • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

Papildus iespējas:

 • ECDL starta sertifikāta iegūšana.
 • Ir iespēja saņemt  stipendiju. 
 • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841