Lietvedis

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Lietvedis

Mācību ilgums:          1 gads

Iepriekšējā izglītība : vidējā

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 2.

Izglītības dokuments: profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību laikā audzēknis apgūst sekojošus priekšmetus:

Profesionālos mācību priekšmetus:

 • dokumentu pārvaldību un arhīvu;
 • personāla lietvedību;
 • darba un saistību tiesības;
 • komerczinību pamatus;
 • biroja darba organizāciju;
 • saskarsmes psiholoģiju;
 • datormācību;
 • lietišķo etiķeti;
 • latviešu valodas praktisko stilistiku un rediģēšanu;
 • sabiedrības un cilvēku drošību (ietverta veselības mācība);
 • profesionālo svešvalodu.

Praktiskās mācības:

 • dokumentu pārvaldību un arhīvu;
 • personāla lietvedību;
 • darba un saistību tiesības;
 • komerczinību pamatus;
 • datormācību;
 • lietišķā etiķete;
 • latviešu valodas praktisko stilistiku un rediģēšanu.

Prakses iespējas:

Dobeles un citu novadu uzņēmumos, pašvaldības iestādēs, nevalstiskajās organizācijās u.c.

kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

Papildus iespējas:

 • dažādas ārpusstundu aktivitātes,
 • skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis: 63781303, mob.tālr. 28373841