Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Mācību ilgums:          4 gadi

Iepriekšējā izglītība:   pamata

LKI līmenis: 4.

Izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītībukas dod iespēju iestāties augstskolā.

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi
Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
Konferenču un semināru apkalpošana
Latviešu valoda I un Literatūra I
Svešvaloda I (B2)
Matemātika
Sports
Telpu dizains un floristika
Viesu mērķu grupu apkalpošana
Galda klāšanas pamati
Viesu apkalpošana bārā
Ekotūrisma pakalpojumi
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) u.c.

Prakses iespējas:

  • Dobeles pilsētas un Dobeles novada viesmīlības pakalpojumu uzņēmumos,
  • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada viesmīlības pakalpojumu uzņēmumos,
  • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

Papildus iespējas:

  • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841

Vairāk par uzņemšanas noteikumiem lasi šeit