Frizieris

Frizieris

Mācību ilgums:          3 gadi

Iepriekšējā izglītība: pamata

LKI līmenis: 3.

Izglītības dokuments: atestāts par arodizglītību

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

Epidemioloģijas un higiēnas prasību nodrošināšana
Komunikācija ar klientu
Friziera darba vietas un drošas darba vides organizēšana
Matu kopšanas līdzekļu izvēle un pielietošana
Matu veidošana
Frizūru veidošana un transformācija
Matu griešana
Ūsu, bārdu un vaigu bārdu noformēšana
Matu krāsošana un balināšana
Ķīmiskie ilgviļņi un matu ķīmiskā taisnošana
Friziera prakse
Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis)
Matemātika
Latviešu valoda  un Literatūra
Svešvaloda  (B2)
Sports
Krāsu zinības un pielietojums
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.līmenis)
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis)
Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. un 2.līmenis)
Datorika
Dabaszinības
Svešvaloda (B1) u.c.

Prakses iespējas:

  • Dobeles pilsētas un Dobeles novada frizētavās;
  • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada frizētavās;
  • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

Papildus iespējas:

  • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841