Frizieris

Mācību ilgums:          3 gadi

Iepriekšējā izglītība: pamata

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 2.

Izglītības dokuments: atestāts par arodizglītību

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

Valodās un komunikatīvās zinībās:

 • latviešu valodu;
 • pirmo svešvalodu (angļu);
 • otro svešvalodu (krievu).

Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības;

 • matemātiku;
 • informātiku;
 • dabaszinības.

 Sociālās zinības un kultūrizglītība:

 • ekonomiku;
 • Latvijas un pasaules vēsturi;
 • literatūru.

Profesionālie priekšmeti:

 • friziera darbu tehnoloģiju,
 • dekoratīvo kosmētiku,
 • materiālmācību,
 • sanitāriju un higiēnu,
 • tēlotājmākslas pamatus,
 • frizūru attīstības vēsturi,
 • cilvēka mata un ādas anatomiju,
 • sabiedrības un cilvēku drošību (ietverta veselības mācība);
 • kulturoloģiju;
 • saskarsmi. 

Sports

Prakses iespējas:

 • Dobeles pilsētas un Dobeles novada frizētavās;
 • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada frizētavās;
 • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

Papildus iespējas:

 • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841