DAVV skolēnu pašpārvalde piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā!

DAVV skolēnu pašpārvalde piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā!

No 25.-26. oktobrim Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra Jauniešu mājā norisinājās Dobeles novada skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas seminārs, kurā piedalījās arī divi DAVV skolēnu pašpārvaldes pārstāvji – Artūrs Skorikovs un Nora Elksnīte. 🤩

Pirmajā dienā jaunieši prezentēja savu mājas darbu – prezentāciju par savas skolas skolēnu pašpārvaldi.

Otrajā semināra dienā skolēnu pašpārvalžu pārstāvji devās pieredzes braucienā uz Ogres Jauniešu māju un Ogres novada Jauniešu domi! ☺

Pašpārvalžu pieredzes apmaiņas seminārā piedalījās 22 jaunieši no Dobeles novada.

Artūrs un Nora prezentē savu mājasdarbu!